Stránky číta 16 ľudí.        tvoja IP adresa: 34.239.170.244 25. Jún 2024    Utorok, 07:00.28
Káblové pripojenie

Káblové pripojenie do internetu, káble sú ťahané prakticky po celom meste inštalačnými rozvodmi podľa STN.

Aktivačné poplatky
 zriadenie s viazanosťou 24 mesiacov 1 € *
 zriadenie s viazanosťou 12 mesiacov
29 €
 zriadenie bez viazanosti
49 €

*Akciu možte využiť od programu BASIC a vyššie
49 €

Získate balíček
 konfigurácia a príprava PC pre non-stop internet
 inštalácia antivírového programu
 e-mail schránka zdarma o veľkosti 100 MB
 1x servisný výjazd technika k zákazníkovi zdarma
 podrobné štatistiky
 zalištovanie kábeláže na spoločných priestoroch
 1x vŕtanie, prieraz ces stenu (vstup do bytu)

Cenník
kliknutím na názov produktu si ho môžete objednať

Produkt Rýchlosť
pripojenia až do
Využitie Cena bez
viazanosti
Cena s
viazanosťou